Algemene Voorwaarden

Voor workshops, individuele lessen en groepslessen van Yogarve, zowel online als op locatie.

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen, proeflessen, yogalessen, privé-sessies, activiteiten, overeenkomsten, pakketafspraken, begeleidingstrajecten en/of werkzaamheden, ongeacht de locatie, van en bij Yogarve.
Inschrijving voor deelname aan de lessen of een afspraak bevestigen betekent dat je akkoord gaat met deze algemene voorwaarden. De overeenkomst komt tot stand door mondelinge aanmelding of aanmelding per telefoon, (digitaal) inschrijfformulier, het online boekingssysteem of e-mail aan Yogarve.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Yogarve als opdrachtgever en opdrachtnemer optreedt. Gedurende de looptijd van de overeenkomst kunnen de voorwaarden door Yogarve worden gewijzigd. De laatste versie is altijd de geldende versie en beschikbaar op

Begrippen

Algemene voorwaarden: deze door Yogarve gehanteerde algemene voorwaarden, welke zijn gepubliceerd op de website van Yogarve: www.yogarve.com/algemene-voorwaarden.

Yogarve: Yogarve is een handelsmerk van Casa dos Fidalgos.

Contactgegevens Casa dos Fidalgos Lda: Rua do Comércio 2, 8670-220 Bordeira, Portugal. +351910653219

Yogi: degene die yogales(sen) of privé-sessies volgt of wenst te volgen bij Yogarve.

Website: de website van Yogarve, yogarve.com

Yogales: een bij Yogarve te volgen of gevolgde yogales in groepsverband. Privé-sessies vallen hier niet onder.

Proefles: een eenmalige yogales die tegen een gereduceerd tarief mag worden gevolgd door een yogi. Voorwaarde hiervoor is dat de yogi niet reeds een cliënt is (geweest) van Yogarve.

Privé-sessie: een bij Yogarve te volgen of gevolgde privé yogales of begeleidingssessie.

Betaling

De betaling gebeurt vooraf, via het online reserveringssysteem. Zowel een rittenkaart als abonnement is persoonsgebonden en geldig vanaf de eerstvolgende lesdatum na aankoop. Wanneer de rittenkaart geheel verbruikt is, of wanneer de geldigheidstermijn is verstreken, komt deze te vervallen. Bij rittenkaarten en aangekochte losse lessen wordt de les niet doorberekend bij afwezigheid van de docent; meld je jezelf af voor een les buiten de annuleringstermijn van 3 uur dan is dit voor eigen rekening. Restitutie is niet mogelijk. Alle rittenkaarten, abonnementen en inschrijvingen zijn niet overdraagbaar tenzij vooraf anders is afgesproken en schriftelijk bevestigd. Bij geen of niet tijdige betaling heeft Yogarve het recht je deelname aan lessen te weigeren.

Opzegging


Er geldt een opzegtermijn van 4 weken bij tussentijdse opzegging. Bij opzegging wegens medische redenen, indien aantoonbaar door arts of verloskundige, geldt geen opzegtermijn.

Lessen

Tijdens feestdagen en schoolvakanties kunnen er lessen komen te vervallen. Dit staat aangegeven op het online lesrooster. 

Privacy

De registratie van persoonlijke gegevens wordt strikt vertrouwelijk behandeld.
Yogarve verzamelt persoonsgegevens van yogi’s voor het bijhouden van haar klantenbestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie van yogalessen en privé-sessies. Yogarve gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om en houdt zich daarbij altijd aan het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Yogarve gebruikt de persoonsgegevens ook om yogi’s op de hoogte te brengen van activiteiten van Yogarve en eventuele wijzigingen in, bijvoorbeeld, het lesrooster en prijswijzigingen. Indien de yogi geen prijs stelt op het ontvangen van communicatie van Yogarve, kan de yogi zich via de link in de ontvangen mail uitschrijven, of dit aangeven middels een email aan: pamela@deonliner.nl. De yogi is er van op de hoogte dat in dat geval mogelijk niet van alle diensten en producten van Yogarve gebruik kan worden gemaakt. Yogarve geeft de persoonsgegevens van yogi’s nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden.

Aansprakelijkheid

De oefeningen zijn veilig mits je zelf de grenzen van jouw lichaam respecteert. Deelname is alleen mogelijk indien je gezondheid geen belemmering vormt. Als je twijfels hebt over je gezondheid of als je al onder medische behandeling staat, raadpleeg dan altijd voor deelname je behandelend arts of specialist. Je deelname aan de lessen geschiedt op eigen risico. Bij medische, lichamelijke en/of psychische klachten dient de docent te worden ingelicht. Nalatigheid hierin valt onder je eigen verantwoording.

De docent aanvaardt geen aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel opgelopen vóór, tijdens of na de les. Het is belangrijk dat de je luistert naar jouw lichaam en de grenzen van het lichaam in ere houdt. 

 

Chat openen
1
Even appen?
Hai, het snelste contact is zo gemaakt. Kan ik je ergens mee helpen, of heb je een vraag?